MOSSELEN

Open schelp met mossel er in

 

Een mossel is een tweekleppig diertje dat in de zee leeft. Tweekleppig betekent dat de schelp waarin de mossel leeft uit twee scharnierende kleppen bestaat. Die kleppen zijn asymmetrisch langwerpig, van een soort driehoekvorm en bestaan uit dun maar stevig schelpmateriaal. De kleur van de schelp is paarsblauw. De binnenzijde van de mossel is voor een groot gedeelte bekleed met parelmoer.

 

Consumptiemossel na twee jaar

Van zaadje tot mossel doet het schelpdiertje er ongeveer twee jaar over om geschikt te zijn als consumptiemossel. Maar veel zaadjes of kleine mosseltjes groeien nooit uit op de kweekpercelen. Dit komt door stroming of storm of ze verdwijnen als voedsel voor krabben en zeesterren of voor eidereenden en andere vogels.

 

Zand verwijderen bij bodemcultuur

Als de mosselen, die door middel van de bodemcultuur zijn gekweekt, groot genoeg zijn voor consumptie brengt de kweker ze met zijn kotter naar de veiling in Yerseke. Daar worden ze verhandeld waarna de kweker de partij naar een zogenaamd verwaterperceel van de handelaar brengt. In dat verwaterperceel blijven de mosselen minstens een week liggen om het zand, dat bij het opvissen aan de mosselen is blijven kleven, af te laten spoelen. De verwaterpercelen van de handelaren liggen ten oosten van Yerseke in de Oosterschelde. Die percelen zijn ondiep en beschut gelegen met weinig golfslag en beperkte stroomsterkte. Het zeewater is er zuiver. De mossel spoelt zichzelf schoon op de harde, vlakke en veenachtige bodem. Nadat de handelaar de mosselen heeft opgehaald van het verwaterperceel worden ze op het schip nogmaals schoongespoeld en volgt op de kade nog een procedure met water in speciale containers om ook de laatste restjes zand te verwijderen.

 

Hangcultuur meer vleesgewicht

Mosselen die met de hangcultuur zijn gekweekt hoeven niet verwaterd te worden omdat ze niet in aanraking zijn gekomen met zand. Bij hang cultuur groeien de mosselen sneller. Ze ondergaan een andere mechanische verwerking omdat de schelpen minder sterk zijn. Gunstige groei omstandigheden als voedselaanbod en temperatuur zorgen voor een hoger vlees gewicht. Maar het kweken is omslachtiger. Lange kousvormige netten, waarin het mosselzaad zich bevindt, worden aan drijvers in de Oosterschelde gehangen. Door de groei verplaatsen de mosselen zich naar de buitenkant van de netten waar ze bij het oogsten vanaf worden gehaald. Momenteel bedraagt de opbrengst van de hangcultuur mosselen slechts enkele procenten van de totale mossel productie.

 

R in de maand

Het eten van mosselen kan bij sommige mensen nare gevolgen hebben zoals huidirritatie of misselijkheid. Dat komt door overgevoeligheid voor de eiwitten in mosselen, vooral in de beginperiode van het seizoen, juni tot en met augustus. Vroeger konden alleen mosselen worden gekocht als er een r in de maand zat, dus september tot en met april. Dat had eigenlijk niets met de kweek mogelijkheden te maken maar meer met het vervoer. Ongekoeld vervoer in de warmere maanden heeft bederf tot gevolg. De Zeeuwse mossel is echter alleen verkrijgbaar vanaf de tweede helft van juli tot de eerste helft van april, maar dat heeft met het kweek proces te maken. In de overige maanden worden de mosselen geïmporteerd uit Ierland en Denemarken. Mosselen bevatten heel weinig vet, slechts een gram per honderd gram mosselen. Daarbij komt dat het grootste deel van het vet bij de categorie onverzadigbare vetzuren hoort en cholesterolverlagend is.

Open schelp met mossel er in